HÆNDELSESFORHOLD

for begivenheder på BENEN-DIKEN-HOF

1  I tilfælde af lukkede begivenheder i de lokaler, der er beregnet til dette formål, skal der på forhånd aftales en ensartet menu.

2  I princippet bør hotellet informeres om det endelige antal personer op til 20 dage før begivenhedens start.

3  En gratis reduktion i antallet af deltagere er mulig op til maksimalt 10% af det oprindelige antal op til 5 dage før begivenhedens start. En senere reduktion i antallet af mennesker kan ikke længere tages i betragtning. I dette tilfælde er faktureringsgrundlaget antallet af oprindeligt bookede personer.

4  Overskridelse af antallet af deltagere er kun muligt op til 10% af det oprindeligt bookede antal og skal også meddeles hotellet op til 5 dage før begivenhedens start, da ellers kan den glatte proces ikke garanteres. I dette tilfælde er faktureringsgrundlaget det faktiske antal personer. Undtagelsen er, hvis det maksimale antal personer til det reserverede værelse overskrides. Dette er ikke tilladt på noget tidspunkt.

5  Aflysninger, der foretages skriftligt til hotellet op til otte uger før arrangementets start, er gratis. I tilfælde af kortvarige aflysninger opkræver vi 50% op til seks uger før start, 70% op til to uger før start, 90% af det mistede mad- eller arrangementssalg op til 7 dage før

start. Hvis hotellet underrettes skriftligt om afbestillingen mindre end 7 dage før begivenhedens start, opkræver vi 95% af prisen. Hvis det specifikke fødevaresalg endnu ikke er bestemt, gælder den aktuelt gyldige pris på halvpension x antal personer.

6 Beregningen af ​​vores mad og drikke er baseret på, at deres forbrug og relaterede ydelser foregår eller bruges i vores hus og i vores sædvanlige åbningstid.

7 arrangementer i vores hus skal slutte kl. 01:00; En forlængelse er ikke mulig.

8 Restauranten Køkken kan reserveres udelukkende til ét arrangement (dag/periode), hvis der er aftalt en gastronomisk minimumsomsætning på € 6.000,00 brutto (inklusive gældende moms). Hvis denne minimumsomsætning nås eller overskrides under arrangementet, skal der ikke lejes lokale; hvis denne minimumsomsætning ikke nås under arrangementet, vil forskellen mellem € 6.000,00 og den faktiske omsætning blive faktureret som lokaleleje (inklusive gældende moms).

Omkostninger til overnatning og andre ydelser, der ikke indgår i cateringsalget i forbindelse med det aftalte arrangement, faktureres særskilt.

9 Ved afholdelse af dele af arrangementet uden husomsætning – for eksempel en rundvisning på øen – opkræver vi et servicetillæg på 10 %.

 

Fra den 26. november 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet

BENEN-DIKEN-HOF GmbH & Co. KG . Restaurant KØKKEN  Keitumer Süderstraße 3 – 5 . 25980 Sylt . Keitum . Tyskland
+49 . 46 51 . 93 83 365 . F +49 . 46 51 . 93 83 183 . koekken@benen-diken-hof.de

Hvad kigger du efter?

14.07.2022

~

begivenhed + ForkælelsesTider

VIP Dinner . Verdensballett 2022

Hvad kigger du efter?

13.02.2022 – 16.02.2022

~

2 nætter + ForkælelsesTider

ValentinTid