HOME

data beskyttelse

Tak for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af ​​Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG. Brug af webstedet Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG er grundlæggende muligt uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at gøre brug af vores virksomheds specielle tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget juridisk grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af ​​personoplysninger, f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til den pågældende person, udføres altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med dem, der gælder for Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG. landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores firma gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, der er indsamlet, brugt og behandlet af os. Desuden informeres registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som controller har Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede dataoverførsler generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er enhver berørt person fri til at videregive personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

 

1. 1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelsen af ​​den generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi bruger følgende udtryk i denne databeskyttelseserklæring:

a) personlige data

Personoplysninger er al information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registreret”). En fysisk person anses for at være identificerbar, der direkte eller indirekte, især ved hjælp af tildeling til en identifikator såsom et navn, til et identifikationsnummer, til placeringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere specielle egenskaber, der udtrykker det fysiske, fysiologiske genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturel eller social identitet af denne fysiske person kan identificeres.

b) den registrerede

Den pågældende person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den person, der er ansvarlig for behandlingen.

c) behandling

Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp fra automatiserede procedurer eller en sådan række processer i forbindelse med personlige data, såsom indsamling, registrering, organisering, bestilling, opbevaring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, Offentliggørelse gennem transmission, formidling eller enhver anden form for levering, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personlige data med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især aspekter relateret til arbejdsindsats, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af denne fysiske person.

f) pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en måde, hvor personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger lagres separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer, at personoplysningerne kan ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) controller eller controller

Den person, der er ansvarlig eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre beslutter formål og midler til behandling af personoplysninger. Hvis formålet med og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans udnævnelse fastsættes i overensstemmelse med EU-retten eller lovgivningen i medlemslandene.

h) processorer

Behandler er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige person.

i) modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som personlige oplysninger videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger som led i en specifik undersøgelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemslandene, betragtes ikke som modtagere.

j) tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den ansvarlige person, databehandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne under den ansvarlige persons eller databehandlerens direkte ansvar.

k) samtykke

Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig hensigtserklæring, der gives af den pågældende i den specifikke sag i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, som den pågældende person angiver, at de giver samtykke til behandlingen af ​​deres personlige data er.

 

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutz-Gesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutz-rechtlichem Charakter ist die:

Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG
Keitumer Süderstraße 3 – 5
25980 Sylt. Keitum.
Tyskland

T +49 . 46 51 . 93 83 0
info@benen-diken-hof.de
www.benen-diken-hof.de

 

3. Databeskyttelsesofficerens navn og adresse

Den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige er:

Oliver Guenther
Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG
Keitumer Süderstraße 3 – 5
25980 Sylt. Keitum.
Tyskland

T +49 . 46 51 . 93 83 0
guenther@benen-diken-hof.de
www.benen-diken-hof.de

Enhver berørt person kan når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige med spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

 

4. Cookies

De internetsider af Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Talrige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en række tegn, gennem hvilke websteder og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den berørte persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internet-browser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved brug af cookies kan Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, der ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

En cookie kan bruges til at optimere oplysningerne og tilbudene på vores hjemmeside i brugerens interesse. Som allerede nævnt, cookies gør os i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne erkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Brugeren af ​​et websted, der f.eks. Bruger cookies, behøver ikke at genindtaste deres adgangsdata hver gang de besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er den cookie på en indkøbsvogn i online butikken. Den online shop bruger en cookie for at huske de elementer, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv.

Den pågældende person kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af ​​cookies. Desuden kan cookies, der allerede er sat slettes når som helst via en Internet browser eller andre programmer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke alle funktioner på vores websted, der muligvis er fuldt anvendelige.

 

5. Indsamling af generelle data og information

Hjemmesiden for Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG indsamler en række generelle data og information hver gang en registreret eller et automatiseret system har adgang til webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der anvendes af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldt henvisning), (4) underwebstederne, som styres af et adgangssystem på vores websted, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgang til systemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG ingen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet på vores websted og annoncering for det (3) sikre den langsigtede funktionalitet i vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores hjemmeside og ( 4) at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor statistisk af Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG på den ene side og med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at give et optimalt beskyttelsesniveau for dem, der behandles af os for at sikre personlige data. De anonyme data i serverens logfiler gemmes separat fra alle personlige data leveret af en registreret.

 

6. Online reservationer

På webstedet for Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG får brugerne mulighed for at booke forskellige værelseskategorier i Hotel Benen-Diken-Hof, forskellige feriedomiciler og andre tjenester online. For at indgå en kontrakt er det nødvendigt, at du giver personoplysninger. Inputmasken, der anvendes til dette formål, viser hvilke personlige data der overføres til den person, der er ansvarlig for behandlingen under online-reservationen. Personoplysningerne behandles for at oprette en reservation og er nødvendige for at opfylde en kontrakt. Til dette kan det være nødvendigt at videresende data til betalingstjenesteudbydere og kontraktlige partnere. Online-reservationen behandles ved hjælp af HotelNetSolutions GmbH-softwaren. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 6, stk. 1, lit. b DS-GVO. På grund af handels- og skattelovgivning er Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG forpligtet til at gemme adresse-, betalings- og ordredata i en periode på ti år. Online reservationer og personlige data overføres ved hjælp af 2048 bit SSL-kryptering.

 

7. Abonnement på vores nyhedsbrev

På webstedet Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Indtastningsmasken, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der overføres til den person, der er ansvarlig for behandlingen, når du bestiller nyhedsbrevet.

Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG informerer sine kunder og forretningspartnere med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedens tilbud. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den pågældende, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mail-adresse, og (2) den pågældende registrerer sig for at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mail-adresse, der er indtastet af en person for første gang for afsendelse af nyhedsbrevet ved hjælp af dobbelt opt-in-proceduren. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den pågældende person har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) til computersystemet, der blev brugt af den pågældende på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamling af disse data er nødvendig for at kunne forstå (mulig) misbrug af den registreredes e-mail-adresse på et senere tidspunkt og tjener derfor til at yde juridisk beskyttelse for den person, der er ansvarlig for behandlingen.

De personlige data, der indsamles ved tilmelding til nyhedsbrevet, bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af ​​nyhedsbrevsservicen eller en relateret registrering, da dette kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevstilbudet eller ændringer i de tekniske forhold. De personoplysninger, der indsamles som en del af nyhedsbrevet, videregives ikke til tredjepart. Den registrerede kan når som helst opsige abonnementet på vores nyhedsbrev. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til afsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev med det formål at tilbagekalde samtykke. Der er også mulighed for at afmelde dig nyhedsbrevet, der sendes direkte på hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandlingen, eller at informere den person, der er ansvarlig for behandlingen af ​​dette på en anden måde.

 

8. Sporing af nyhedsbrev

Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG nyhedsbreve indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er integreret i e-mails, der sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette muliggør en statistisk evaluering af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG genkende, om og hvornår en e-mail blev åbnet af den registrerede, og hvilke links i e-mailen der var adgang til den registrerede.

Sådanne personlige data indsamlet via sporingspixels indeholdt i nyhedsbreve lagres og evalueres af den person, der er ansvarlig for behandlingen for at optimere afsendelsen af ​​nyhedsbrevet og til bedre at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til interesserne for den pågældende. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. Berørte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den relevante separate erklæring om samtykke, der er givet via den dobbelte tilvalgsprocedure. Efter en tilbagekaldelse slettes disse personoplysninger af den person, der er ansvarlig for behandlingen. Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG fortolker automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

 

9. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder webstedet for Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores firma og direkte kommunikation med os, som også er en generel adresse for den såkaldte elektroniske post (e-mail) Adresse). Hvis en registreret kontakter den person, der er ansvarlig for behandlingen via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der overføres af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der fremsendes på frivillig basis af en registreret til den person, der er ansvarlig for behandlingen, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

 

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandling af processer og opbevarer personoplysninger for den pågældende person kun i den periode, der er nødvendig for at nå opbevaringsformålet, eller hvis dette er specificeret i de europæiske direktiver og forskrifter eller en anden lovgiver i love eller forskrifter, som den person, der er ansvarlig for behandlingen er underlagt, blev leveret.

Hvis formålet med opbevaring ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver og forskrifter eller en anden ansvarlig lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne i henhold til lovbestemmelserne.

 

11. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver berørt person har ret fra det europæiske direktiv og reguleringsgiver til at anmode den person, der er ansvarlig for behandlingen om bekræftelse af, om personoplysninger vedrørende dem behandles. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

b) Ret til information

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter til at modtage gratis information om de personoplysninger, der er gemt om ham, og en kopi af disse oplysninger fra den person, der er ansvarlig for behandlingen til enhver tid. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

behandlingsformål
de kategorier af personoplysninger, der behandles
modtagerne eller kategorierne af modtagere, hvortil de personlige data er videregivet eller stadig videregives, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
hvis det er muligt, den planlagte varighed, hvor de personlige data opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører dig, eller til begrænsning af behandlingen af ​​den ansvarlige person eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
eksistensen af ​​en klageadgang til en tilsynsmyndighed
hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​dataene
eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i DS-GVO og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af sådan behandling for den registrerede

Desuden har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysninger er videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at modtage oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med transmissionen.

Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til information, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til at anmode om øjeblikkelig korrektion af forkerte personoplysninger om dem. Desuden har den registrerede ret til under hensyntagen til formålet med behandlingen at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger – herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til at kræve, at den ansvarlige straks sletter de personoplysninger, der vedrører dem, forudsat at en af ​​følgende årsager gælder, og i det omfang behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til sådanne formål, som de ikke længere er nødvendige for.
Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i DS-GVO eller art. 9, stk. 2, bogstav a, i DS-GVO, og der er intet andet juridisk grundlag for behandlingen.
Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i DS-GVO, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede modsætter sig i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen Behandling af en.
Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt.
Personoplysningerne blev indsamlet i forhold til de informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i DS-GVO.

Hvis en af ​​ovenstående grunde gælder, og den registrerede ønsker at have personlige oplysninger gemt hos Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen. Medarbejderen hos Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG sørger for, at anmodningen om sletning straks efterkommes.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG, og vores virksomhed, som den ansvarlige person, er forpligtet til at slette personoplysningerne i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i DS-GVO, er Benen-Diken-Hof GmbH ansvarlig & Co.KG, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske, for at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om at den registrerede er forskellig fra disse andre dataansvarlige har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger, i det omfang behandlingen ikke er nødvendig. Medarbejderen hos Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG vil arrangere det nødvendige i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter til at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:

Den registrerede bestrider rigtigheden af ​​de personlige data i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere rigtigheden af ​​de personlige data.
Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om at begrænse brugen af ​​personoplysningerne.
Den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den registrerede har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
Den pågældende har indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med. Artikel 21, stk. 1, i DS-GVO, og det er endnu ikke fastslået, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den pågældende persons.
Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af de personoplysninger, der er gemt hos Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen tur. Medarbejderen af ​​Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG vil arrangere begrænsningen af ​​behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til at modtage de personoplysninger, der vedrører dem, som er gjort tilgængelige for en person, der er ansvarlig af den pågældende, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person uden hindring fra den ansvarlige person, som de personlige oplysninger blev leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i DS-GVO eller artikel 9, stk. . 2 bogstav a DS-GVO eller om en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b DS-GVO, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i offentlighedens interesse eller finder sted i udøvelsen af ​​offentlig myndighed, som er tildelt den ansvarlige.

Når den udøvede ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i DS-GVO, har den registrerede desuden ret til at få sendt personoplysninger direkte fra en person, der er ansvarlig til en anden, for så vidt det er teknisk muligt og leveret dette påvirker ikke andre personers rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den berørte person når som helst kontakte en medarbejder hos Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG.

g) Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver af direktiver og forskrifter giver, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der er relateret til dem, som er baseret på artikel 6, stk. 1, bogstav e eller f DS-GVO finder sted for at gøre indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den berørte persons interesser, rettigheder og friheder eller Behandling tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG behandler personoplysninger for at drive direct mail, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er relateret til sådan direkte mail. Hvis den registrerede modsætter sig behandlingen af ​​Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG til direkte markedsføringsformål, behandler Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG ikke længere personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der opstår som følge af deres særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dem, der udføres af Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål 89 stk. 1 DS-GVO, at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Benen-Diken-Hof GmbH & Co. KG eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede har også frit i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF, at udøve deres ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.

h) Automatiske afgørelser i individuelle sager inklusive profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver giver direktiver og forskrifter, til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – som har en juridisk virkning på dem eller påvirker dem væsentligt på en lignende måde hvis afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige person, eller (2) er tilladt på grundlag af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den ansvarlige er underlagt, og denne lovgivning træffer passende foranstaltninger at sikre rettigheder og friheder såvel som den registreredes legitime interesser eller (3) foretages med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige person, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, vil Benen-Diken-Hof GmbH & Co.KG træffe passende foranstaltninger, for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder såvel som den legitime interesse, herunder i det mindste retten til at få intervention fra en person fra den ansvarlige persons side, til at udtrykke deres eget synspunkt og bestride beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at gøre krav på automatiserede beslutninger, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter til når som helst at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger.

Hvis den registrerede ønsker at hævde sin ret til at trække sit samtykke tilbage, kan de når som helst kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 

12. Databeskyttelse i applikationer og i ansøgningsprocessen

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, indsamler og behandler ansøgernes personlige data med henblik på håndtering af ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, f.eks. Via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden, til den person, der er ansvarlig for behandlingen. Hvis den person, der er ansvarlig for behandlingen, indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de fremsendte data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis den person, der er ansvarlig for behandlingen ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelse om afvisningsbeslutningen, forudsat at sletning ikke strider mod andre legitime interesser for den person, der er ansvarlig for behandlingen. En anden legitim interesse i denne forstand er for eksempel en bevisbyrde i sager i henhold til General Equal Treatment Act (AGG).

 

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data på hjemmesiden, hvorfra en registreret kom til et websted (såkaldt henvisning), hvilke undersider af hjemmesiden der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere et websted og til en cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse afkortes og anonymiseres IP-adressen til den pågældende persons internetforbindelse af Google, hvis vores internetsider er tilgængelige fra en EU-medlemsstat eller fra en anden deltagerstat i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af ​​besøgende på vores websted. Google bruger de opnåede data og oplysninger blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores websted, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores websted, og til at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Hvad der er cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang der er adgang til en af ​​de enkelte sider på dette websted, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Google Analytics-komponent er integreret i, udløses internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Google Analytics-komponent At overføre data til Google med henblik på online analyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom IP-adressen til den pågældende person, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af ​​besøgende og klik og derefter for at aktivere provisionskonti.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstid, det sted, hvorfra der blev foretaget adgang, og hyppigheden af ​​den pågældende persons besøg på vores websted. Hver gang du besøger vores websted, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser forhindrer også Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, når som helst slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af ​​data genereret af Google Analytics vedrørende brugen af ​​dette websted og behandling af disse data fra Google og for at forhindre sådanne. For at gøre dette skal den pågældende person downloade og installere en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browsertilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data eller oplysninger om webstedsbesøg til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsen betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den pågældende persons informationsteknologisystem slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den pågældende person geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller en anden person, der kan tilskrives deres indflydelsessfære, er der mulighed for at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter i virksomheden Facebook på dette websted. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et online samfund, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til udveksling af meninger og erfaringer, eller det gør det muligt for internetfællesskabet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Facebook giver blandt andet brugere af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og netværk via venneanmodninger.

Driftsselskabet for Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er den person, der er ansvarlig for behandling af personoplysninger, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang der er adgang til en af ​​de enkelte sider på dette websted, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) er integreret i, aktiveres internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Facebook -Komponent får en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent til at blive downloadet fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook-plugins kan hentes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook viden om, hvilken specifik underside af vores websted besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på Facebook på samme tid, anerkender Facebook, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og i hele deres ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles den respektive Facebook-konto for den person, der er berørt af Facebook. Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret på vores websted, f.eks. Knappen “Synes godt om”, eller hvis den pågældende person kommenterer, tildeler Facebook disse oplysninger til den pågældende persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personlige data .

Facebook modtager altid information via Facebook-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Facebook samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook, kan de forhindre transmission ved at logge ud af deres Facebook-konto, før de åbner vores websted.

Datavejledningen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Det forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den pågældende persons privatliv. Forskellige applikationer er også tilgængelige, der gør det muligt at undertrykke datatransmission til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke datatransmission til Facebook.

 

15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google+ knappen som en komponent på dette websted. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et online samfund, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til udveksling af meninger og erfaringer, eller det gør det muligt for internetfællesskabet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Google+ giver brugere af det sociale netværk mulighed for blandt andet at oprette private profiler, uploade fotos og netværk via venneanmodninger.

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en af ​​de enkelte sider på dette websted kaldes op, som betjenes af controlleren, og hvor en Google+ knap er integreret, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk bedt af den respektive Google+ knap om at vise den tilsvarende Google+ Download-knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces får Google viden om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den pågældende person. Flere detaljerede oplysninger om Google+ findes på https://developers.google.com/+/.

Hvis den pågældende person er logget ind på Google+ på samme tid, anerkender Google, hvilken specifik underside af vores websted den pågældende person besøger ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og i hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Google+ knappen og tildeles af Google til den pågældende Google+ konto for den pågældende person.

Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Google+ knapper, der er integreret på vores websted og derved giver en anbefaling fra Google+ 1, tildeler Google disse oplysninger til den pågældende Google+ personlige brugerkonto og gemmer disse personlige data. Google gemmer Google +1-henstillingen fra den pågældende person og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de betingelser, der er accepteret af den pågældende person i denne henseende. En Google +1-anbefaling fra den pågældende person på dette websted lagres efterfølgende i andre Google-tjenester sammen med andre personlige data, såsom navnet på den Google +1-konto, der er brugt af den pågældende, og det foto, der er gemt i det, F.eks. Opbevares og behandles søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den pågældende persons eller andre steder, f.eks. På websteder eller i forbindelse med reklamer, Google-kontoen. Google er desuden i stand til at linke besøget til dette websted med andre personlige data, der er gemt af Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+ knappen modtager Google altid oplysninger om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Google+ samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Google+ knappen eller ej.

Hvis den pågældende ikke ønsker, at personlige data skal overføres til Google, kan de forhindre sådan transmission ved at logge ud af deres Google+ konto, før de åbner vores websted.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Yderligere oplysninger fra Google om Google + 1-knappen kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdWords

Controlleren har integreret Google AdWords på dette websted. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer i Googles resultater fra søgemaskiner såvel som i Googles annonceringsnetværk. Google AdWords gør det muligt for en annoncør at definere bestemte søgeord på forhånd ved hjælp af hvilken en annonce kun vises i Googles resultater fra søgemaskinen, hvis brugeren kalder et søgeordsrelevant søgeresultat sammen med søgemaskinen. I Googles annonceringsnetværk distribueres annoncerne til emnerelaterede websteder ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet for tjenesterne fra Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at annoncere for vores hjemmeside ved at vise interesserelevant reklame på tredjepartsvirksomheders websteder og i søgemaskinens resultater på Googles søgemaskine og ved at vise tredjepartsannoncer på vores hjemmeside.

Hvis en person kommer til vores websted via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på informationsteknologisystemet for den person, der er berørt af Google. Hvad der er cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at bestemme, om der er adgang til bestemte undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et onlinebutiksystem, på vores hjemmeside. Konverteringscookien sætter både vi og Google i stand til at forstå, om en berørt person, der kom til vores hjemmeside via en AdWords-annonce, genererede salg, dvs. gennemførte eller annullerede et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at udarbejde besøgsstatistikker til vores websted. Disse besøgsstatistikker bruges igen af ​​os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords-annoncer, dvs. til at bestemme succes eller fiasko for den respektive AdWords-annonce og til at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden . Hverken vores firma eller andre Google AdWords-annoncører modtager nogen oplysninger fra Google, der kan identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de websteder, der er besøgt af den pågældende person. Hver gang du besøger vores websted, overføres personlige data, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den berørte person hente linket www.google.de/settings/ads fra hver af de anvendte internetbrowsere og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

Controlleren har integrerede komponenter i Instagram-tjenesten på dette websted. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer sig som en audiovisuel platform og gør det muligt for brugere at dele fotos og videoer og også at sprede sådanne data i andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagram-tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en af ​​de enkelte sider på dette websted kaldes op, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Instagram-komponent (Insta-knap) er integreret i, erstattes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Instagram-komponent beder dig om at downloade en repræsentation af den tilsvarende komponent fra Instagram. Som en del af denne tekniske proces modtager Instagram oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på Instagram på samme tid, anerkender Instagram hvilken specifik underside den pågældende person besøger ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og i hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Instagram-komponenten og tildeles den respektive Instagram-konto for den person, der er berørt af Instagram. Hvis den pågældende person klikker på en af ​​de Instagram-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Instagram-brugerkonto for den pågældende person og lagres og behandles af Instagram.

Instagram modtager altid information via Instagram-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede er logget ind på Instagram samtidig med at få adgang til vores hjemmeside; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Instagram, kan de forhindre transmission ved at logge ud af deres Instagram-konto, før de åbner vores websted.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

18. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af Jetpack til WordPress

Controlleren har integreret Jetpack på dette websted. Jetpack er et WordPress-plug-in, der tilbyder operatøren af ​​et websted baseret på WordPress yderligere funktioner. Jetpack giver webstedsoperatøren blandt andet et overblik over de besøgende på siden. Ved at vise relaterede artikler og publikationer eller evnen til at dele indhold på webstedet er det også muligt at øge antallet af besøgende. Derudover er sikkerhedsfunktioner integreret i Jetpack, så et websted, der bruger Jetpack, er bedre beskyttet mod brute force-angreb. Jetpack optimerer og fremskynder også indlæsningen af ​​de billeder, der er integreret på hjemmesiden.

Driftsselskabet for Jetpack plug-in til WordPress er Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Driftsselskabet bruger sporingsteknologien fra Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Hvad der er cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang der er adgang til en af ​​de enkelte sider på dette websted, der drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Jetpack-komponent er integreret i, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk bedt af den respektive Jetpack-komponent om at levere data til analyseformål sendes til Automattic. Som en del af denne tekniske proces får Automattic viden om data, der efterfølgende bruges til at skabe et overblik over webstedsbesøg. De data, der opnås på denne måde, bruges til at analysere adfærden hos den person, der har besøgt hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandlingen og evalueres med det formål at optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via Jetpack-komponenten, bruges ikke til at identificere den pågældende person uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra den pågældende person. Dataene gøres også kendt for Quantcast. Quantcast bruger dataene til de samme formål som Automattic.

Den registrerede kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser ville også forhindre Automattic / Quantcast i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Automattic, når som helst slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af ​​data genereret af Jetpack-cookien og relateret til brugen af ​​dette websted og behandlingen af ​​disse data af Automattic / Quantcast og for at forhindre dette. For at gøre dette skal den pågældende trykke på opt-out-knappen under linket https://www.quantcast.com/opt-out/, som indstiller en opt-out-cookie. Opt-out-cookien, der er indstillet med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologisystem, som den pågældende bruger. Hvis cookies slettes på den registreredes system efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny fravalgscookie.

Med indstillingen af ​​opt-out-cookien er der dog mulighed for, at hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandlingen, ikke længere kan bruges fuldt ud af den pågældende person.

Automattics nuværende databeskyttelsesbestemmelser er tilgængelige på https://automattic.com/privacy/. Quantcasts nuværende databeskyttelsesbestemmelser er tilgængelige på https://www.quantcast.com/privacy/.

 

19. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

Den dataansvarlige har integrerede komponenter fra YouTube på dette websted. YouTube er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at poste videoklip gratis, og andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor komplette film- og tv-programmer, men også musikvideoer, trailere eller videoer, der er lavet af brugerne selv, kan tilgås via internetportalen.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der er adgang til en af ​​de enkelte sider på dette websted, der drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret i, erstattes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive YouTube-komponent beder dig om at downloade en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del af denne tekniske proces får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på YouTube på samme tid, genkender YouTube, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger ved at kalde op til en underside, der indeholder en YouTube-video. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den pågældende YouTube-konto for den pågældende person.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på YouTube samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den pågældende ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til YouTube og Google, kan de forhindre transmission ved at logge ud af deres YouTube-konto, før de åbner vores websted.

Databeskyttelsesbestemmelserne offentliggjort af YouTube, som er tilgængelige på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, indeholder oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data fra YouTube og Google.

 

20. Retsgrundlag for behandling

Art. 6 I tændte. en DS-GVO tjener vores virksomhed som det juridiske grundlag for behandling af operationer, som vi får samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre tjenester eller vederlag, er behandlingen baseret på Art. 6 I tændte. b DS-GVO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for at udføre præ-kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, for eksempel for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores firma blev såret, og hans navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller anden vigtig information skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på artikel 6 I lit. d DS-GVO er baseret.
I sidste ende kunne behandlingsoperationer være baseret på artikel 6 I lit. f DS-GVO. Behandlingshandlinger, der ikke er dækket af nogen af ​​de ovennævnte juridiske baser, er baseret på dette juridiske grundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores firma eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke har forrang. Vi har tilladelse til at udføre sådanne behandlingsoperationer, fordi de er specifikt blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I den henseende mente han, at en legitim interesse kunne antages, hvis den pågældende var kunde hos den ansvarlige person (betragtning 47, punkt 2, DS-GVO).

 

21. legitime interesser i behandlingen, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger

Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, lit. f DS-GVO er vores legitime interesse i at udføre vores forretningsaktiviteter til fordel for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

 

22. Varighed, hvor de personlige data gemmes

Kriteriet for varigheden af ​​lagring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter fristen er udløbet, slettes de relevante data rutinemæssigt, forudsat at det ikke længere er nødvendigt at opfylde eller indlede en kontrakt.

 

23. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser til levering af personoplysninger Krav til indgåelse af en kontrakt Forpligtelse for den registrerede til at give personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende hensættelse

Vi forklarer dig, at levering af personoplysninger til dels er påkrævet ved lov (f.eks. Skatteregler), eller at det kan skyldes kontraktbestemmelser (f.eks. Oplysninger om kontraktpartneren).
For at indgå en kontrakt kan det undertiden være nødvendigt for den registrerede at give os personoplysninger, som vi derefter skal behandle. For eksempel er den pågældende person forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende levering af personoplysninger ville betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kunne indgås.
Før den pågældende person giver personlige data, skal den pågældende kontakte en af ​​vores medarbejdere. Vores medarbejder forklarer den pågældende fra sag til sag om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger, og hvilke konsekvenser manglende levering af personoplysninger ville have.

 

24. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed, bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev lavet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, der fungerer som ekstern databeskyttelsesansvarlig Oberbayern i samarbejde med RC GmbH, de brugte computere og databeskyttelsesadvokaterne fra advokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater oprettet.

Wonach suchen Sie?

01.11.2024 – 21.12.2024

~

3 Overnatninger + ForkælelsesTider

WellnessTid II . 2024

Hvad kigger du efter?

06.11.2024 – 21.12.2024

~

7 eller 14 Overnatninger

FriTid
7 for 6 eller 14 for 12