HOME

aftryk

Ansvarlig i henhold til § 5 TMG

Benen-Diken-Hof GmbH & Co. KG
Keitumer Süderstrasse 3-5
25980 Sylt . Keitum
Tyskland

T +49 . 46 51 . 93 83 0
F +49 . 46 51 . 93 83 183

info@benen-diken-hof.de
www.benen-diken-hof.de

Virksomhedens sæde

Sylt . Keitum . Lokal domstol Flensborg HRB 6725 FL

Personligt ansvarlig partner
Benen-Diken-Hof Verwaltungs GmbH

Virksomhedens sæde
Sylt . Keitum . Lokal domstol Flensborg HRB 7988 FL

administrerende direktør
Claas-Erik Johannsen, Johannes Welker

Skat NR.
17 288 00955

 

Koncept . Layout. Programmering
TAMMEN GMBH
Reklamebureau . Virksomhedsrådgivning
Natruper Straße 15 A . 49076 Osnabrück . Tyskland

+49 . 541  T  9 400 400 . F  9 400 450
info@tammen.de . www.tammen.de  

 

BILLEDE KREDITTER
medmindre andet er angivet
© Benen-Diken-Hof

 

Ansvarsfraskrivelse

1. Indholdet af onlinetilbudet
Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materiel eller immateriel skade forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger er generelt udelukket, medmindre det kan påvises forfatteren at have handlet forsætligt eller groft uagtsom Alle tilbud kan ændres og ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, tilføje eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet eller til at ophøre med offentliggørelsen midlertidigt eller permanent uden forudgående varsel.

2. Referencer og links
I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til tredjepartswebsteder (“hyperlinks”), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, ville ansvar kun træde i kraft, hvis forfatteren var opmærksom på indholdet, og det var teknisk muligt og rimeligt for ham for at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold.
Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet, ikke kunne genkendes noget ulovligt indhold på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede / forbundne sider. Han distancerer herved udtrykkeligt sig fra alt indhold på alle sammenkædede / forbundne sider, der er blevet ændret, efter at linket blev indstillet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på virksomhedens eget websted, samt for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og alle andre former for databaser, hvis indhold ekstern skriveadgang er mulig. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brug eller ikke-brug af information præsenteret på denne måde, er udbyderen af ​​den side, hvortil der henvises, udelukkende ansvarlig, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links.

3. Ophavsret og varemærkeret
Forfatteren bestræber sig på at observere ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der bruges i alle publikationer, at bruge billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster oprettet af sig selv eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster .
Alle mærker og varemærker, der er navngivet på Internettet, tilbyder og muligvis er beskyttet af tredjeparter er underlagt uden begrænsning bestemmelserne i den gældende varemærkelov og ejendomsretten til den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparters rettigheder, bør ikke drages blot fordi de er nævnt!
Ophavsretten til publicerede objekter oprettet af forfatteren forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Kopiering eller brug af sådan grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

4. Tvistbilæggelse
Onlinetvistbilæggelse i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 ODR-VO: Europa-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forbrugere har mulighed for at bruge denne platform til at bilægge deres tvister.

5. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internetpublikationen, som du blev henvist fra. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt svarer til den aktuelle juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket af deres indhold og gyldighed.

Wonach suchen Sie?

22.09.2024– 27.09.2024

~

5 Overnatninger + Program

SYLT opdage . genkende . erfaring – 2024 . II

Hvad kigger du efter?

06.11.2024 – 21.12.2024

~

7 Overnatninger + ForkælelsesTider

VinterTid